<trp-post-container data-trp-post-id='5985'>Ocena postawy ciała io simmetrii obciążenia fermare tu zawodników uprawiających strzelectwo sportwe

Streszczenie: Sport od zawsze identyfikowany był jako czynnik działający prozdrowotnie na organizm. Jednak uprawianie sportu na poziomie zawodowym od najmłodszych lat, wiąże się także z negatywnymi skutkami, najczęściej dotykającymi aparat ruchu. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wyczynowego strzelectwa sportowego na zmiany powstające w obrębie postawy ciała oraz zaburzenia w rozkładzie obciążeń przenoszonych przez kończyny dolne.

Tipo di file: PDF
Categorie: Pedana FreeMed, Sport
Tag: metodo mory, rozkład obciążeń stóp, strzelectwo sportowe, wady postawy
Scorri verso l'alto